Kinderopvang

Op onze zorgboerderij vind je ook kinderdagverblijf ‘Het Veldmuisje’.

het Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Veldmuisje is een kleinschalig regulier kinderdagverblijf. Wij bieden van maandag tot en met vrijdag (07:30 – 18:00) opvang aan kinderen van 0 – 4 jaar. Binnen Het Veldmuisje wordt gewerkt op één groep. In deze groep streven wij naar een kind aantal van 9 kinderen per dag.

In een kleine groep zijn de kinderen vrij om te ontdekken in hun eigen tempo. Doordat kinderen van elkaar leren door samen te spelen, naar elkaar te kijken, elkaar te imiteren en conflicten op te lossen worden zij gestimuleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Binnen kinderdagverblijf Het Veldmuisje werken vijf vaste medewerkers. Waarvan drie leidsters vast op de groep en twee vaste invalkrachten.
 
Het kinderdagverblijf voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de kinderopvang en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 
Voor meer informatie:
www.hetveldmuisje.nl

Vacature

Voor ons kinderdagverblijf Het Veldmuisje zijn wij vanaf 22 januari 2022 op zoek naar een

Pedagogisch Medewerker

Ben je geïnteresseerd? Lees dan de hele vacaturetekst!