Zorgboerderij

Zorgboerderij Hoeve Vredeveld ontvangt mensen die op een of andere manier net een beetje zorg of aandacht nodig hebben maar het fijn vinden om hun dag nuttig en gezellig te besteden in en om een boerderij.

Ouderen

Op de zorgboerderij ontvangen wij ouderen die komen genieten van de dieren, de omgeving en de gezelligheid. Naast de ouderen ontvangen wij ook andere doelgroepen  en dit zorgt voor een goede interactie tussen jong en oud. Dit contact creëert mooie momenten. Met zijn allen verzorgen wij de dieren, werken met planten in de tuin en kas, koken en knutselen we in een ontspannen omgeving. Er wordt altijd gedacht in mogelijkheden, zo is er voor iedereen een klus en activiteit die aangepast kan worden aan persoonlijke mogelijkheden.

Volwassenen

Op de boerderij ontvangen we volwassenen van elke leeftijd. Samen kijken we naar interesse en mogelijkheden en passen hier de activiteiten op aan. Ook maken we voor- en met een ieder, een zorg- en ontwikkelplan. Iedereen geeft zelf aan waar de behoefte ligt. Door de veelheid aan mogelijkheden, in en om de boerderij, is er voor iedereen passend iets te ondernemen. Gezelligheid, saamhorig en gelijkwaardigheid vormen hierbij het uitgangspunt.

Jeugd

De boerderij ontvangt ook veel jeugdige deelnemers. Soms voor vakantie en weekend opvang maar ook voor structurele dagbesteding. De activiteiten op de boerderij zijn divers. Sommige jeugdigen helpen bij hand en spant diensten op de boerderij en/of hebben zelfstandige zorgtaken voor de dieren. Werkzaamheden en activiteiten die de jeugdigen ondernemen hebben allemaal een oorsprong vanuit het boerenleven en zijn afgestemd op zorg- en ontwikkelplannen. Zo kunnen zij onder andere werken in de winkel, schilderen, leggen van een straatje, koken, houtbewerken, werken in de tuin, oogsten, onderhoudsklusjes doen en creatief bezig zijn en dit wordt altijd afgewisseld met veel ontspanning zoals sportieve activiteiten, samen zwemmen en andere leuke op de leeftijd afgestemde activiteiten.

Het team van de zorgboerderij

Op de zorgboerderij werken wij met een vaste groep activiteitenbegeleiders met allerlei ervaring in de zorg, landbouw en techniek. Het personeelsbestand is divers en toegepast op de doelgroepen waar wij mee werken. Daarnaast werken wij met een vaste groep vrijwilligers op de boerderij. Naast het vaste team, worden er ook regelmatig externe activiteiten aangeboden op de boerderij door een klein team aan externe begeleiders. Zo komt er regelmatig iemand vilten en om de week komt er een echte stoelmasseur.

Financiering

Wij hebben voor zowel jeugd- als volwassenen overeenkomsten met de omliggende gemeenten en zorginstellingen. Daarnaast is het bij ons mogelijk om op de zorgboerderij te komen met een WLZ- of PGB-indicatie. Om er achter te komen of u recht hebt op dagbesteding kunt u het beste contact opnemen met de afdeling WMO van uw gemeente.

Kwaliteit

De landelijke Federatie Landbouw en Zorg heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de zorglandbouw/zorgboerderijen. Hoeve Vredeveld werkt al jaren volgens dit systeem en heeft dan ook het keurmerk: ‘Kwaliteit laat je zien’. Meer informatie over dit kwaliteitssysteem kunt u vinden op www.landbouwzorg.nl

Naast het kwaliteitskeurmerk publiceren alle zorgboerderijen die hierbij aangesloten zijn een jaarverslag.
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Als zorgboerderij maken wij gebruik ook van voorwaarden en een klachtenprocedure. Onze klachtenfunctionaris is Marcia van Beek (klachten@hoevevredeveld.nl). Daarnaast zijn er ook de Algemene voorwaarden zorgverlening van de Coöperatie Boer en Zorg.

Vervoer

Voor veel deelnemers van de zorgboerderij is het niet gemakkelijk om op eigen gelegenheid naar de boerderij te komen. Om zoveel mogelijk te helpen en ondersteunen in deze behoefte hebben wij vier busjes aangeschaft. De busjes worden door de vaste begeleiders van de groep gereden.

De waarde van een zorgboerderij

In de afgelopen jaren zijn er allerlei onderzoeken gedaan naar de meerwaarde van de zorgboerderijen. Uit verschillende rapporten komt duidelijk naar voren dat de zorgboerderijen een waardevolle voorziening zijn voor diverse doelgroepen zoals jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische achtergrond en met ouderdom ziekten. De belangrijkste kwaliteiten van de zorgboerderij die uit onderzoeken naar voren komen zijn onder andere persoonsgerichte begeleiding, sociale contacten en steun. Zingeving door nuttige werkzaamheden en een huiselijke groene omgeving.

Wij proberen de zorg niet alleen binnen ons bedrijf te houden maar zoeken ook contact met onze omgeving. Zo gaan wij geregeld samen met deelnemers met de dieren naar diverse kinderdagverblijven, zorginstellingen en scholen. Overal waar wij komen laten wij mensen kennis maken en genieten van het boerderij gevoel. Het doel is om met zijn allen midden in de maatschappij te (blijven) staan.